5 nhiệm vụ trọng tâm 6T cuối năm 2020

Thu Linh - Thế HàoBBT Website - Petrolimex Lào Cai
07:55' SA - Thứ hai, 13/07/2020
Ngày 10.7.2020, Công ty TNHH MTV Xăng dầu Lào Cai tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Hơn 80 đại biểu gồm: Ban lãnh đạo Công ty, Trưởng, phó các phòng nghiệp vụ, trưởng các đơn vị trực thuộc, CBNV khối văn phòng và một số trưởng ca tiêu biểu tại các cửa hàng tham dự.

Chủ tịch Công ty Dương Tuấn Dũng chủ trì Hội nghị.

Đánh giá tình hình và kết quả thực hiện 6T dầu năm, Chủ tịch Công ty ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của toàn thể CBCNV-NLĐ Công ty đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đặc biệt những khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 để đảm bảo an toàn tuyệt đối mọi mặt trong SXKD, chủ động chuẩn bị các điều kiện và cơ chế phù hợp để triển khai đẩy mạnh bán hàng sau khi hết giãn cách xã hội. Kết quả đạt được 6T đầu năm tương đối khả quan: Xăng dầu sáng đạt 52% KH, DMN đạt 59% KH, Gas đạt 49% KH, doanh thu bảo hiểm đạt 63% KH.

Kết quả đạt được của một số mặt hàng kinh doanh chính

Tuy nhiên, để hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch cả năm trong điều kiện tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới còn diễn biến phức tạp sẽ gây ảnh hưởng đến thị trường và giá cả xăng dầu trong nước, Ban điều hành Công ty và toàn thể CBCNV- NLĐ Công ty cần nỗ lực hơn nữa và tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là: Bám sát chỉ đạo của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, các chính sách kích cầu phát triển kinh tế sau đại dịch của Chính phủ và địa phương, chủ động đảm bảo nguồn hàng, có các cơ chế phù hợp đẩy mạnh bán hàng trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

Hai là: Rà soát kế hoạch, đánh giá từng khoản mục chi phí để có giải pháp sử dụng hiệu quả trên nguyên tắc tiết kiệm hợp lý theo đúng chỉ đạo của Tập đoàn; tăng cường quản ý tài chính, công nợ, giảm thiểu số dư công nợ phải thu để đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

Ba là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển mạng lưới CHXD, mở rộng mạng lưới bán lẻ. Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, quản lý chất lượng hàng hóa.

Bốn là: Tăng cường công tác kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra đột xuất; đảm bảo an toàn tuyệt đối mọi mặt trong hoạt động.

Năm là: Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua theo kế hoạch của Công ty và Tập đoàn, trong đó chú trọng phong trào thi đua bán lẻ tại các cửa hàng.

Cũng tại Hội nghị, các đơn vị đạt kết quả vượt trội toàn diện và từng mặt đã được Công ty ghi nhận và trao thưởng. Đây là những phần thưởng khích lệ để các tập thể và cá nhân trong tiếp tục nỗ lực cùng phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ kế hoạch năm 2020.

Chủ tịch Công ty Dương Tuấn Dũng trrao thưởng tập thể xuất sắc thi đua đợt I

Giám đốc Công ty Phạm Quang Huy trao thưởng các đơn vị đạt kết quả dẫn đầu kinh doanh xăng dầu sáng và các đơn vị đạt NSLĐ DMN cao nhất

Chủ tịch Công ty Dương Tuấn Dũng trao thưởng các đơn vị có NSLĐ Gas và nước giặt cao nhất
Tài nguyên Petrolimex
Petrolimex's resources
Thông tin khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn