Trân trọng những tấm lòng sẻ chia

 12:01 SA @ Thứ Sáu - 15 Tháng Bảy, 2022

Trân trọng sự chia sẻ, hỗ trợ và cũng để ghi nhận sự đóng góp nguồn kinh phí lớn của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giúp bà con nghèo trên địa bàn có thêm điều kiện xóa nhà tạm, xây dựng nhà kiên cố, góp phần giúp địa phương nói chung và bàn con nhân dân nói riêng sớm thực hiện hoàn thành chương trình “Nông thôn mới” của nhà nước, chương trình “Xóa nhà tạm, dột nát” của tỉnh Lào Cai, Huyện ủy, UBNH huyện Mường Khương đã xây dựng phóng sự về công tác triển khai thực hiện “Xóa nhà tạm, dột nát” trên địa bàn huyện. Phóng sự do do Đài PT-TH huyện Mường Khương thực hiện.

Ban biên tập Website Petrolimex Lào Cai trân trọng gửi đến Quý vị phóng sự để có thêm thông tin về đời sống của bà con nhân dân trên đại bàn huyện Mường Khương (tiêu đề do BBT Website đặt).

Nguồn:  Đài PTTH huyện Mường Khương
Đài PTTH huyện Mường Khương