04:56 CH @ Thứ Năm - 08 Tháng Mười Một, 2012

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) hiện đang kinh doanh các mặt hàng xăng dầu có quy cách phẩm chất - yêu cầu kỹ thuật đã công bố tại Bộ Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) ban hành kèm theo Quyết định số 503/PLX-QĐ-TGĐ ngày 17 tháng 11 năm 2004.

TCCS Petrolimex XăngE5 RON 92 như sau:

/nd/tin-hd/petrolimex-minh-bach-xang-dau-tccs-so-062015-plx-ve-xang-e5-ron-92.html

Nguồn:  Petrolimex
Petrolimex